CO JSOU BIOPOTRAVINY a EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ?

Pod pojmem EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ si představíme přirozený způsob hospodaření v moderním hávu, který je založen na tisícileté zkušenosti našich předků. Respektuje životní prostředí, snaží se o co nejméně invazivní postupy, jedná se o návrat ke zdravému rozumu. Na ekologických farmách potkáme mnoho polního i luční kvítí, ptactvo, savců, obojživelníků a plazů, žížal, pavouků, střevlíků a také práce.

 Ze zákona  o ekologickém zemědělství č.242/2000 Sb. vyplývá, že ekologičtí zemědělci by měli dodržovat tyto zásady:

  • zvířata nesmí být krmena masokostní moučkou,
  • zvířatům nesmí být preventivně podáváno  antibiotikum
  • zvířata se nemohou hormonálně stimulovat k rychlejšímu růstu či upravovat vzhled za snadnějším chovem 
  • dbají na psychickou i fyzickou pohodu zvířat (welfare) 
  • pečují o úrodnost a kvalitu půdy i o vitalitu a zdraví rostlin pouze přirozeným způsobem - vhodnou kombinací odolných rostlin, střídáním plodin
  • neužívají látky a postupy znečišťující a zatěžující přírodu - plevel likvidují mechanicky, škůdce se snaží vyřešit preventivně
  • užívají  hnůj hospodářských zvířat, kompost a zelené hnojení místo chemické produkce

BIOPOTRAVINY by tedy měly být vyprodukovány u zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a houbám), v případě chovu zvířat jim mají poskytnout dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek.  Stáda a hejna ekologických farmářů by měla být přiměřená počtu lidí, co se o ně stará, aby stále zvířata byla ve styku i s lidskou společností. Tyto zvířátka nepodléhají kosmetickým úpravám uší, ocásků a v konečném stádiu by měla umírat bez zbytečného stresu. 

Zpracovatelé bioproduktů by pak měli být  lidé uvažující podobně jako ekologičtí zemědělci, neboť se při výrobě biopotravin zřekli používání umělých ochucovadel, barviv a zlepšovadel vůně, chuti a konzistence. Nechávají tedy spotřebiteli zažít biopotravinu v její přirozené barvě, chuti, vůni a kráse i s „ možnou nevýhodou“ kratší trvanlivosti. České biopotraviny jako produkty ekologického zemědělství nosí značku zelené „biozebry“, státní ekoznačky. Celý systém ekologického zemědělství, zpracování bioproduktů a výroby biopotravin v ČR kontrolují nezávislé kontrolní organizace AB Cert a KEZ,o.p.s.  Biopotraviny vyprodukované v Evropské unii mívají kromě loga národních kontrolních organizací také logo biopotravin EU. 

REALITA

Bývá často jiná, což nás coby spotřebitele vede k různým úvahám. Značku A klasa dostane i výrobek, co tyto normy nesplňuje, zelenou zebru také najdeme na mnoha výrobcích, které přece jen spíše splňují cenovou politiku a náročnost biopotravin, než jejich skutečnou hodnotu vyjádřenou energií, kterou předá svému spotřebiteli. Nejlepšího ekologického zemědělce si najdete ve svém okolí, určitě! Všude zemědělci jsou, bude jen na nás spotřebitelích, zda-li chceme živit nejvíce obchodního řetězce či raději svého ekologicky smýšlejícího zemědělce, který musí poslouchat ceny, které nastaví obchodník - často jemu, výrobci, nezbývá ani polovina!!

 

Joomla templates by a4joomla