Systém nastavený dnešním zdravotnictví a pojišťovnami je poněkud zaneprázděný na to, aby některé druhy léčby byly úspěšné. Alternativa je jiná cesta. Cesta hledající prapůvodní příčinu neduhu, cesta vedoucí delší a pomalejší oklikou, ovšem řešící celkově stav. Základem úspěšného  nastoupení cesty - ale to platí i pro klasickou cestu - je snaha o změnu!

Tradiční čínská medicína - TČM

TČM pracuje s tzv. meridiánovými drahami. Můžeme si to představit jako cestičky jakýchsi elektromagnetických neviditelných vodičů. Tvoří logicky propojenou síť, ve které proudí energie  - ČCHI - od orgánu k orgánu. Těchto meridánů máme 12 základních a 8 vedlejších. Tato síť se vztahuje určitému vnitřnímu orgánu a na vnější dráze ukazuje určitým signálem jeho stav. Každá meridiánová dráha nese název určité funkční skupiny, které jsou představovány buď jangovým (dutým) nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem. Na meridiánové dráze se nacházejí body, které některým způsobem výrazněji ovlivňují funkci.

Tuto znalost meridiánových drah využívá akupunktura, akupresura, moxování, baňkování, tuina, ale i mnohem modernější systémy a o existenci meridiánových drah se snadno můžeme přesvědčit třeba i při užití klasické medicíny. Občas se stane, že lékař nařídí obstřik kolen a ejhle.. ono se zhorší stav ledvin... Ano, kolem kolene vede totiž dráha ledviny. Stejně tak je možné pozorovat například ekzémy, vyrážky. ty jsou též jen odrazem činnosti určité dráhy. Nejčastější přirovnání je k systému odpadních trubek. Je-li potrubí zanesené, můžeme se rozhodnout - zda-li sáhnout po kbelíku a vynášet odpad ven, nakoupit plynovou masku či vyčistit potrubí. Čištění potrubí je vždy záležitost delší, než rychlé vykbelíkování.  

Účinky sice nastávají pomaleji, za to dlouhodobě. V Číně ukazují  v reklamách starce, kteří jsou vitální se svých 80 ti, 90ti letech, nikoli 60ti leté mladíky, co užívají preparáty na obnovu celého těla. TČM používá pro popis lokalizace bodů a meridiánů velmi důmyslný systém, který je pro každého jinak velký, počítá s tím, že jsme každý jiný.  Pro tyto účely má měrnou jednotku nazývanou  cun, který se ještě rozděluje na 10 tzv. fenů. Jeden cun je šířka palce u ruky toho, jemuž bude terapie poskytnuta. Jako diagnostické metody využívá například pulzovou diagnostiku,  diagnostiku z obličeje, z jazyka...

Nejdůležitějším faktorem zde není vyšetření jako takové, ale konzultace - diskuze o neduzích, psychických stavech, záležitostech ohledně stravy, vylučování, rozmnožovacích orgánů či mezilidských vztahů. Tím se staví na úroveň, kde je možné odhalit skutečnou podstatu problému a tu následně odstranit.K odstranění potíží je možné užívat bylinky a produkty například z hub... máte-li tendence vybrat si sami - prosím, zde je vstup do našeho eshopu s produkty nebo si užít léčení pomocí moxování, baňkování, akupresury, akupuntury, aurikuloterapie či čínské energetické masáže tuina.  

Ayurveda, ajurvéda - indická medicína

V sanskrtu znamená "věda o dlouhém životě", je 5000 tisíc let starý léčebný systém. Bývá nazývána matkou moderní medicíny.  Kořeny můžeme hledat v Indii, ale i  v Tibetu ve starých védských textech, kde jsou popisovány léčivé rostliny se všemi svými vlastnostmi a hodnotami v rámci léčení. Ayurvéda  je starobylé učení, které se ovšem rozšiřuje dodnes a přejalo části arabských  či řecké metody léčby.Také dnešní, moderní medicína je z velké části postavena na poznatcích Ayurvédy. Příkladem je rostlina Ephedra gerardiana, která roste v Himálaji ve výškách kolem 3000 metrů se v Indii a Tibetu používala proti plicním onemocněním.

Farmaceutické společnosti z této rostliny izolovaly látku efedrin, která se na celém světě používá proti astmatu. Jako další příklad můžeme uvést bylinu Rauwolfia serpentina, která se v Indii používala odpradávna ke snižování krevního tlaku. V roce 1931 se podařilo z této rostliny izolovat reserpin a rescinamin. Indičtí lékaři pracovali s podstatou celého vesmíru na kvantové úrovni, daleko za atomy a molekulami, tak jak to dnes učí moderní fyzika. Co je zjednodušeně  kvantum? Definice fyziků zní, že je to oi 100 000 000 x menší, než nejmenší atom. V této velikosti  či malosti je hmota a energie totožná. Tudíž kvanta jsou tvořena neviditelnými vibracemi, které "čekají", až na sebe vezmou fyzickou podobu. Podle základních principů Ayurvédy platí totéž pro lidské tělo.

Tělesné pochody v našem těle způsobují jemné vibrace, je tedy v naší moci je změnit, či ovlivnit tyto pochody pouhou změnou způsobu vnímání a nahlížení na sebe samé. Zní to možná trochu znepokojivě, ale je v tom obrovské osvobození. Alternativní metody léčby tedy vnímám osobně jako berličky při pomoci na cestě k ovládnutí svých vibrací. Ayurvéda učí práci s touto vesmírnou silou, která je obsažena stejně v zrnku písku jako v nás. Zrnko písku neobsahuje mysl, tudíž si nemůže vybrat. My ovšem myšlení máme a díky němu můžeme ovládat naše tělesné pochody. Takže kamkoliv směřuje myšlenka, vznikne fyzikální reakce. 

Například můžeme uvést pocit klaustrofobie - strachu z malých prostor.  Fyzicky nám stěny pokoje neubližují, ale přesto naše tělo se bojí a spouští mechanismy, které zapříčiňují chemické reakce - zvýšená produkce adrenalinu, pocení, rychlejší frekvence tepu apod. Za tyto chemické jevy nemůže místnost, ve které jsme byli, ale naše myšlenky. Dojde -li  k nějakému podnětu, dojde také k odpovídající události v těle. Ayurvéda tuto vzájemnou propojenost vidí na místě vsunutém mezi mysl a tělo, kdy se myšlenka mění v hmotu. Strach z malých prostor se mění v hmotný = adrenalin.

Místo, kde tedy začíná tělo a končí mysl či obráceně pojmenovává jako řídící princip zvaný dóša. Nazývají se  Váta, (vítr) Pitta (žluč) a Kapha (Sliz). Každá buňka našeho těla pak obsahuje všechny tři prvky. Váta umožňuje pohyb, dýchání, oběh krve, postup potravy do zažívacího traktu, má na starosti veškeré nervové impulzy. Pitta zabezpečuje metabolismus, zpracovává vzduch, potravu a vodu v celém systému. Kapha je struktura, drží buňky pohromadě a formovala svaly, kosti, tuk a šlachy. Přirozeností každého z nás je být zdravý,  mít tedy rovnováhu všech tří dóš. Je-li některá z dóš v nerovnováze, snaží se vám to tělo říci prostřednictvím nějaké nemoci.

Sumerská, atlantská a jiná medicína, šamanismus

Zabýváme se studiem jakéhokoli učení, stále se snažíme rozšiřovat obzory o další názory a snažíme se diagnostikovat a vybírat ty postupy, které jsou právě v této situaci pro klienta ty nejvhodnější, ať už z hlediska jeho finančních možností, tak z hlediska stravitelnosti postupu. Ne každý z nás rád bylinkové čajíky, jinému zase vadí pouhý dotyk maséra.

Ceny konzultace na ordinaci pro rok 2012: 1000,- Kč za vstupní, 1,5hodinovou konzultaci s navrhovaným řešením na základech TČM, AYURVÉDY či jiných alternativních řešení, následné konzultace 500,- je li nutné více konzultací měsíčně, je cena stanovena s ohledem na možnosti klienta. Děti do 8 let mají konzultace  v doprovodu rodiče zdarma.

Joomla templates by a4joomla